In IJsselstein laten we niemand vallen

Beeld: D66 IJsselstein

We zijn een inclusieve stad waar iedereen mag zijn zoals hij is. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Mensen die dat nodig hebben geven we een steun in de rug of een zetje. Wij stimuleren financiële zelfredzaamheid om mensen uit de schulden te houden. De gemeente stelt zich pro-actief op, brengt samenwerking tot stand en doet een stap vooruit als het gaat om jeugdzorg, Wmo-ondersteuning en andere maatschappelijke opgaven.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.