Kadernota 2024

Voor de kadernota 2024 van de gemeente IJsselstein heeft de fractie van D66 IJsselstein 4 voorstellen gedaan. Lees hieronder meer over de inzet van D66 voor de kadernota.

Jongeren ruimte geven i.p.v. wegsturen

Op veel plekken stonden tot enkele jaren geleden bankjes in wijken. Veel is weggehaald (voor ‘overlast’?). Hier zaten regelmatig jongeren aan het einde van de dag of ‘s avonds op hun telefoon of even een praatje te maken met elkaar, een enkele keer met wat muziek zonder dat er volwassenen op hen letten en vrij van toezicht. D66 wil graag dat IJsselstein extra moeite doet om naast bestaande voorzieningen (zoals de huidige JOG of  JIP) te zorgen voor meer hang- en chillplekken voor jongeren. Lees het hele voorstel hier.

Gebruiken schoolpleinen na schooltijd 

Volgens landelijk onderzoek is 36% van de schoolpleinen na schooltijd niet toegankelijk. Ook in IJsselstein zijn niet alle schoolpleinen toegankelijk na schooltijd, in het weekend en in de schoolvakanties.  Als gemeente investeren we in goede scholen en bijbehorende schoolpleinen.  Buitenspelen is belangrijk; 

  • Het werkt preventief tegen overgewicht want beweging ipv op telefoon kijken;
  • Het draagt bij aan de ontwikkeling van cognitieve en motorische vaardigheden want real live interactie met buitenlucht, voorwerpen en oppervlakken
  • En draagt bij aan de sociale ontwikkeling van kinderen  want gesprekken, spelen, vragen en ervaringen

Schoolpleinen moeten daarom ook na schooltijd gebruikt kunnen worden om op te spelen. Lees het hele voorstel hier.

Democracity voor groepen 8 

Tijdens Democracity bouwen de leerlingen samen aan een fictieve stad: gaan ze voor bedrijven of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget is beperkt dus helaas kan niet alles een plaats krijgen. Tijd dus om samen keuzes te maken. Dit programma van ProDemos wordt gespeeld in de raadzaal van het gemeentehuis. Lees het hele voorstel hier.

Vergroening kliko opstelplaatsen 

Groene kliko opstelplaatsen:

  • Helpen wateroverlast te verminderen
  • Verminderen hittestress
  • Dragen bij aan een stabielere grondwaterstand
  • Zijn goed voor de luchtkwaliteit
  • Helpen bij herstel van biodiversiteit een gezondere omgeving

Lees het hele voorstel hier.