Fractie op locatie

Elke laatste maandagavond van de maand komt de D66-fractie bij elkaar op locatie ergens in IJsselstein.

IJsselveld-Oost 27/1

Op 27 november waren Joeri, Jelte, Anco en Rhodé in Studio 10 om na te praten over de verkiezingsuitslag. Een aantal aanwezigen vertelden over hun grote zorgen naar aanleiding van de uitslag. Anderen gaven aan dat het waarschijnlijk wel los zou lopen.

Ook kwamen er verschillende onderwerpen op tafel uit de wijk. Veiligheid, handhaving op het aanbieden huisvuil en saamhorigheid zijn thema’s waar volgens de aanwezige wijkbewoners extra aandacht voor moet zijn. Voor wonen maakte men zich zorgen over de plannen voor nog meer hoogbouw in de wijk. Daarvoor zou ook voldoende ruimte zijn in andere wijken van IJsselstein.
De fractie betrekt deze input bij haar werk in de raad en de commissies. Het was goed om de positieve reacties te horen op het project dat de wethouders is gestart naar aanleiding van de D66 motie. Hierbij wordt geld beschikbaar gemaakt voor dingen die de wijkbewoners zelf belangrijk vinden.

Zenderpark 29/1

De volgende fractie op locatie is 29 januari in Xpress Zenderpark, Merkelbachlaan 2, 3404 EX IJsselstein.