Groen wonen versnellen

Beeld: D66 IJsselstein

Wij pakken de woningcrisis in IJsselstein snel aan. Bestaande woningvoorraad gaan we beter benutten. We zetten in op tijdelijke huisvesting voor de korte termijn. We nemen besluiten over de locatie van een nieuwe wijk. Dat doen we samen met omliggende gemeenten. We werken aan groenere buurten en wijken.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.