Samenwerking met buurgemeenten

We nemen besluiten over de locatie van een nieuwe wijk. Dat doen we samen met omliggende gemeenten.

  • Tot 2040 komen er volgens planning 104.000 tot 125.000 woningen bij in de regio. Daarvan kan IJsselstein maar een gering aantal realiseren binnen de gemeentegrenzen. Het is daarmee een druppel op een gloeiende plaat. Daarom willen we woningzoekenden uit IJsselstein, die zich sterk verbonden voelen met onze stad, zowel kansen bieden op een woning in IJsselstein als daar vlakbij. D66 wil nieuwbouwlocaties in omliggende gemeenten niet met de rug naar IJsselstein laten ontstaan, maar verbinden met onze stad;
  • We willen samen met de gemeente Utrecht werken aan ambitieuze plannen voor het Utrechtse Rijnenburg en voor het naastgelegen IJsselsteinse gebied tussen Noord-IJsseldijk, IJsselsteinse Bos en IJsselveld-West. Dat omvat het IJVO-terrein, waarvoor we een passende alternatieve locatie realiseren. Daarmee vergroten we het woningaanbod voor inwoners van IJsselstein aanzienlijk, ontsloten met goede fiets- en OV-infrastructuur en overige voorzieningen. De kans dat het Rijk mee investeert in de infrastructuur is daar aanmerkelijk groter dan bij kleinere IJsselsteinse initiatieven. In het IJsselsteinse gebied verwachten we circa 1.000 woningen te kunnen realiseren;
  • D66 wil samen met de gemeente Lopik het gebied ten westen van Zenderpark, rondom tuincentrum Intratuin, ontwikkelen als woonwijk. Randvoorwaarde is dat dat met behoud van het door Benschoppers gekoesterde landelijke karakter van hun dorp gebeurt. We sluiten de wijk aan op bestaand openbaar vervoer.