Onderwijs en gelijke kansen

Beeld: D66 IJsselstein

Je afkomst of het opleidingsniveau van je ouders mag nooit je toekomst bepalen. Wij zetten in op onderwijs als de basis voor gelijke kansen zodat iedereen deel kan nemen aan onze maatschappij. We zetten in op schoolgebouwen als tweede huis met onderwijs, cultuur, sport en kinderopvang. We stimuleren onderwijs en kennisoverdracht voor jong en oud.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.