Basis voor ieder kind

Wij zetten in op onderwijs als de basis voor gelijke kansen zodat iedereen deel kan nemen aan onze maatschappij.

  • De school kent kinderen en ouders het beste, zij weten welke gezinnen behoefte hebben aan een extra bijdrage. Gebruik deze kennis bij het inzetten van lokale achterstandsmiddelen zoals Stichting Leergeld;
  • De gemeente stimuleert de gezonde school. Ze helpt bij het promoten en faciliteren van gezonde voeding op school. Naast schoolpleinen worden ook haal- en brengplekken rondom scholen rookvrij;
  • D66 wil dat kinderen samen opgroeien en er op jonge leeftijd oog is voor de ontwikkeling. Daarom kijken we jaarlijks of de groep peuters die in aanmerking komt voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) vergroot moet worden. Kinderopvang en VVE is zoveel mogelijk samen zodat alle kinderen samen opgroeien; 
  • We stimuleren een warme overdracht tussen groep 8 en het voortgezet onderwijs in IJsselstein of de regio. De verbinding met het middelbaar onderwijs wordt actief gezocht;
  • D66 wil het bij elkaar brengen van de vraag van scholen en het aanbod van verenigingen, instellingen en ondernemers meer faciliteren. We stimuleren dat nog meer wordt samengewerkt bij de ontwikkeling van sport-, muziek- en cultuuronderwijs, aan het verweven van sport, muziek en cultuur met andere vakken of het organiseren van clinics en toernooien.