Dit zijn onze standpunten

Beeld: D66 IJsselstein

Wat gebeurt er met een stad, als de politiek geen echte keuzes maakt? Keuzes voor zich uitschuift? Niet verder kijkt dan morgen?

Daarom is het tijd voor een politiek die echte keuzes maakt. Die omkijkt naar mensen en vooruitkijkt naar morgen. D66 presenteert haar plannen voor IJsselstein. Wij staan voor een IJsselstein dat scherpe keuzes durft te maken in het belang van haar inwoners. D66 staat voor een IJsselstein dat verder dan de eigen grenzen denkt, vernieuwt waar dat oplevert en behoudt waar we trots op zijn. Er is veel om trots op te zijn.

Het is dan ook geen wonder dat veel mensen in IJsselstein willen wonen. D66 ziet dat als een belangrijke opdracht voor de regio. ‘Bouwen, bouwen, bouwen’, kan iedereen roepen. Wij staan voor een eerlijk verhaal met maximaal resultaat. D66 zet in op het zo snel mogelijk realiseren van woningen, gedegen plannen voor de toekomst en slim gebruik maken van de bestaande woningen.

Naast de wooncrisis is er de klimaatcrisis waar iedereen door wordt geraakt. Je eigen huis aanpassen levert direct voordeel op en wordt als het aan ons ligt maximaal ondersteund door de gemeente.

D66 wil het grootschalig opwekken van duurzame energie innovatief en realistisch vormgeven. Samen met inwoners. Ondernemers en inwoners moeten mee profiteren van opgewekte duurzame energie in onze stad.

Ook onze schoolgebouwen kunnen duurzamer en worden daarmee een zichtbaar voorbeeld van toekomstgericht IJsselstein. Het onderwijs moet de basis bieden voor gelijke kansen. Ieder kind verdient dit, maar hier is winst te behalen. Dat begint bij een gezonde schooldag. D66 pleit ook voor een rijke schooldag met nog meer sport, cultuur en natuur in de klas.

D66 zet zich in voor de toekomstige generaties van IJsselstein. Die stem telt mee in onze visie voor IJsselstein en leidt tot heldere en concrete plannen op het gebied van klimaat, wonen en onderwijs.

Op naar een nóg mooier IJsselstein.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.