De gemeente die naast inwoners staat

Beeld: D66 IJsselstein

Wij hanteren de menselijke maat en denken in oplossingen. Wij zien de gemeente en uitvoeringsorganisaties als dienstverlener en zetten in op korte doorlooptijden, goede toegankelijkheid en helder taalgebruik. We betrekken inwoners van jong tot oud in een vroeg stadium bij het maken van plannen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.