De inwoner aan zet: van jong tot oud betrokken

We betrekken inwoners van jong tot oud in een vroeg stadium bij het maken van plannen

D66 is een partij van politieke vernieuwers. Vanzelfsprekend vinden wij de stem van de inwoners de belangrijkste graadmeter. We zien scholieren demonstraties en klimaatdemonstraties door jongeren. De generatie die net (niet) mag stemmen is ook heel betrokken. D66 is van mening dat de nieuwe generatie aan zet is maar wij kunnen ze nog faciliteren. Politiek is wat ons betreft jong-geleerd is oud gedaan. Zorg dat besluiten die jongeren betreffen niet worden genomen zonder jongeren te betrekken. D66 gelooft in èn-èn. Betrekken zorgt voor meer gedragen besluiten en het zorgt voor een betere bekendheid met de politiek.

  • Bewonersparticipatie is verplicht onderdeel van een raadsbesluit. Een verplicht onderdeel is soms ook een gemakkelijk gezet vinkje. Wij vinden het belangrijk dat inwoners op wie het besluit de meeste impact heeft ook nauw betrokken zijn bij het proces en het liefst nog als in het voorstadium;
  • D66 wil voor onderwerpen die complex en ingrijpend zijn of leiden tot verdeeldheid en polarisatie experimenteren met de instelling van een burgerberaad. Dat leidt tot betere en snellere besluitvorming. Een groep gelote burgers doet, op basis van uitgebreide informatie en overleg, aanbevelingen over beleid. De deelnemers aan een burgerberaad vormen een dwarsdoorsnede van de samenleving. De uitkomst van een burgerberaad is een gezamenlijk besluit of een set aanbevelingen die door de gemeenteraad wordt gebruikt om besluiten te nemen. Het brengt een complexe vraag daarmee niet terug tot een voor-of-tegen-vraag, zoals bij een referendum. Een burgerberaad wordt heel vroeg in het proces opgezet, in tegenstelling tot een inspraakavond, waarbij vergevorderde plannen aan inwoners worden voorgelegd. Vaak leidt dat tot frustratie of teleurstelling; 
  • Inwoners moeten het recht krijgen om een onderwerp op de commissieagenda te zetten. Bij voldoende draagvlak onder de inwoners (180 handtekeningen) wordt een voorstel besproken;
  • Dat alle basisschoolleerlingen minimaal één keer in de raadszaal zijn geweest en dat deze leerlingen weten wie de ‘baas’ is in de gemeente;
  • Dat we jaarlijks een schaduwraadsvergadering organiseren waarin jongeren aangeven welke onderwerpen er bij hen spelen;
  • Jaarlijks kiezen we een kinderburgemeester. Dat is een belangrijke functie om de burgemeester scherp te houden maar vooral ook om kinderen te enthousiasmeren voor de (lokale) politiek.