De gemeente die naast inwoners staat

Beeld: D66 IJsselstein

D66 vindt dat we lokaal keuzes moeten maken voor IJsselsteiners, maar zoveel als mogelijk ook mét IJsselsteiners. Gemeenten en andere overheden staan de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. We zien daar voorbeelden van in de toeslagenaffaire en de boodschappenaffaire. Daardoor neemt het vertrouwen in (lokale) overheden af. Dat is een slecht teken. De gemeente is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrijlaten, maar niemand laten vallen.

Inwoners en ondernemers moeten gesteund worden bij het realiseren van hun wensen. Daar kan de gemeente het verschil maken. De lokale overheid moet beschermen, transparant zijn en zorgen voor een eerlijk speelveld. Zij moet ook open staan voor een kritische blik, tegenspraak of scherpe kritiek.

De gemeente is een belangrijke uitvoerder van wettelijke taken. De trend is dat het rijk steeds meer taken overdraagt aan gemeenten. Dat gaat gepaard met beperkte financiële middelen en stelt ons voor lastige keuzes. IJsselsteiners weten wat goed is voor IJsselstein. Een lokale invulling van landelijke regels vindt D66 daarom een groot goed. Het betekent niet dat we alles alleen doen. We kunnen niet alles zelf en moeten dat ook niet willen. De kracht ligt in samenwerking met als uitgangspunt: lokaal waar mogelijk en regionaal waar nodig.