De gemeente als maatschappelijk betrokken werkgever

De gemeente geeft het goede voorbeeld

  • De gemeente is een grote werkgever. Wij zijn trots op de medewerkers van de gemeente. Zij hielden en houden de gemeente draaiende tijdens de pandemie. D66 pleit voor een inclusieve, veilige en fijne werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn;
  • De gemeente moet lokaal als werkgever het goede voorbeeld geven en zich extra inspannen door:

  • stageplekken te bieden voor HBO en met name MBO’ers;
  • leer-/werkplekken te bieden voor scholieren;
  • arbeidsplaatsen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • BOA’s een veilig gevoel te geven bij de uitoefening van hun werk;
  • zoveel mogelijk lokaal in te kopen en, indien niet mogelijk, regionaal, wat tevens bijdraagt aan het beperken van onze eigen ecologische voetafdruk.