Veiligheid en vrijheid hand in hand

Beeld: D66

Een verzorgde omgeving waar je elkaar ook aanspreekt op gedrag, draagt bij aan het gevoel van veiligheid. Wij zetten in op voorlichting door de gemeente om digitale veiligheid te verhogen. De gemeente geeft het goede voorbeeld door zorgvuldig met gegevens van inwoners om te gaan. In vrijheid je eigen keuzes maken gaat niet wanneer je niet veilig bent of je je niet veilig voelt. 

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.