Politie en BOA’s

De wijkagent staat centraal

  • Winkeldiefstal zorgt voor een onveilig gevoel en extra kosten voor winkeliers. Het optreden tegen winkeldieven moet (weer) prioriteit krijgen;
  • De wijkagent blijft centraal staan in de politieorganisatie. D66 is voorstander van de inzet van (extra) jeugdwijkagenten. D66 wil dat wijkagenten samen met de gemeente en welzijnswerkers in de wijken optrekken, in het geven van voorlichting, het aanwezig zijn bij inspraakmomenten en het op een laagdrempelige manier aanspreekbaar zijn in de buurt;
  • De inzet van BOA’s is altijd aanvullend aan die van de politie. Er worden geen BOA’s ingezet als verkapte politieagenten. Het geweldsmonopolie blijft bij de politie. D66 wil dat de verschillende rollen en taken in een handhavingsarrangement worden vastgelegd.