Digitale veiligheid

Wij zetten in op voorlichting door de gemeente om digitale veiligheid te verhogen

  • Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. D66 wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door haar digitale veiligheid op orde te hebben. De gemeente heeft ook een rol bij het verzorgen van de voorlichting aan inwoners en bedrijven over hoe zij hun veiligheid kunnen verhogen.