Preventie

Een verzorgde omgeving waar je elkaar ook aanspreekt op gedrag, draagt bij aan het gevoel van veiligheid

  • Preventie is en blijft de basis. Dit begint in het onderwijs, door het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, en het volgen van jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken. Belangrijk hiervoor zijn kansen op de arbeidsmarkt, voorkomen van schulden, en tegengaan van discriminatie. Effectieve preventie vraagt om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, de politie, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en private initiatieven;
  • Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 wil dat de gemeente de openbare ruimte netjes houdt, bij overlast snel reageert en goede voorlichting geeft over hoe bewoners de veiligheid in de buurt zelf kunnen vergroten;
  • Het vergroten van de veiligheid in de stad zit ook in het voorkomen van ongelukken, brand en rampen. Voor een effectief lokaal veiligheidsbeleid is continue samenwerking binnen de regio noodzakelijk. Een goede regionale samenwerking betekent dat ook lokaal de veiligheid beter kan worden gewaarborgd. Voor crisisbeheersing is deze samenwerking zelfs essentieel;
  • We willen de brandveiligheid van woningen in IJsselstein vergroten door gerichte voorlichting aan risicogroepen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen. De ‘rookmelderdichtheid’ van de stad willen we vergroten;
  • Crisisbeheersing en rampenbestrijding vraagt om ervaring en routine die alleen op regionaal niveau voldoende kan worden opgedaan. Samenwerking binnen de Veiligheidsregio is daarom van groot belang;
  • Inzet van de wijkschouw. Wij willen dat de gemeente regelmatiger samen met bewoners en politie een schouw uitvoert om de veiligheid en leefbaarheid te monitoren.