Er zijn voor inwoners en ondernemers

Wij hanteren de menselijke maat en denken in oplossingen

  • Soms hebben inwoners en ondernemers het idee dat beleid, processen, procedures en protocollen belangrijker zijn dan zij. Wij geven ambtenaren meer vrijheid om zelf te beslissen wat de beste aanpak is. Werkprocessen en regels zijn er om de gemeente te helpen maar dienen niet als keurslijf;
  • D66 wil als gemeente ook meer inspraak en tegenspraak organiseren voordat beleid is vastgesteld. Daar wordt IJsselstein alleen maar beter van;
  • D66 wil een programma opstellen voor een omgeving waarin ambtenaren zich handelingsvrij voelen om maatwerk te kunnen bieden. We zorgen ervoor dat resultaten van deze verbeterde dienstverlening meetbaar zijn;
  • Vergaderingen in het gemeentehuis moeten nog toegankelijker worden. Zowel technisch als fysiek moeten deze goed te volgen kunnen zijn. Ons voorstel voor een gebarentolk was daarin een eerste stap.