Samenwerking in de regio

We denken groter dan IJsselstein

D66 is een partij die onze gemeentegrenzen niet als obstakels ziet. We denken groter dan IJsselstein, met altijd een IJsselsteins belang. Bouwen op grondgebied van Lopik of Utrecht kan goed zijn voor onze ondernemers en voor behoud van onze voorzieningen. Een samenwerking met andere gemeenten geeft ons meer slagkracht en zorgt voor meer democratische controle op het bestuur van de stad.

  • D66 wil de democratische controle op de vorming en uitvoering van gemeenschappelijk beleid versterken en de slagvaardigheid van die regelingen versterken;
  • D66 is niet principieel voor of tegen gemeentelijke herindeling. De discussie wil D66 primair op inhoudelijke gronden voeren. Wij gaan deze gesprekken positief en constructief in. Met als doel ons voorzieningenniveau en toegankelijkheid van de gemeente in stand te houden. En bovendien de grote uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, duurzaamheid, bereikbaarheid, democratie en de uitvoering van jeugdhulp, WMO (zorg) en participatiewet (werk) voor alle IJsselsteiners het hoofd kunnen bieden. Dat is voor D66 leidend in de discussie over gemeentelijke samenwerking of herindeling;
  • Vanuit de regio kan samen met andere gemeenten of partners worden ingezet op het binnenhalen van (Europese) subsidies.