Arabische vertaling van de D66 uitgangspunten

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen we voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Onze liberale waarden zijn ook in een Arabisch boekje vastgelegd om breder uit te dragen en met elkaar over in gesprek te gaan. Het boekje ligt onder ander op de “politieke leestafel” in de bibliotheek.

Hans van Mierlostichting

Peggy Adema, lid van D66 in IJsselstein, kwam het boekje tegen bij de Hans van Mierlo stichting en schafte er een aantal aan om weg te geven. Haar buurman de heer Elouffie toonde interesse en kreeg twee exemplaren overhandigd. Waarvan één aan de moskee wordt geschonken. “Het is leuk met mensen over ons gedachtegoed te praten en wat dat dag dagelijks betekent. Zeker met mensen met een andere culturele achtergrond levert dat altijd nieuwe inzichten en goede gesprekken op”, aldus Peggy.

Het boekje gaat over het vertrouwen in de kracht van mensen, een harmonieuze duurzame samenleving, internationaal denken en handelen, het delen van welvaart en de fundamentele waarde en rechten van mensen.

“Het is leuk met mensen over ons gedachtegoed te praten en wat dat betekent voor de dagelijkse praktijk. Zeker met mensen met een andere culturele achtergrond levert dat altijd nieuwe inzichten en goede gesprekken op.”

Peggy Adema

Richtingwijzers in het Arabisch Beeld: D66 IJsselstein

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.