Samen sterk in het onderwijsveld

Wij zetten in op samenwerking

  • De gemeente faciliteert actief de samenwerking tussen schoolbesturen, ongeacht de verschillende onderwijsvisies. We hebben een gezamenlijk belang;
  • De gemeente onderhoudt actief contact met medezeggenschapsraden om zo ook te weten wat er speelt;
  • De gemeente ondersteunt scholen bij het aanvragen van subsidies en andere gelden om onderwijsprogramma’s en bijvoorbeeld schoolfruit, schoolzwemmen te blijven behouden.