Een leven lang ontwikkelen

We stimuleren onderwijs en kennisoverdracht voor jong en oud 

  • We bestrijden laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en gebrek aan digitale vaardigheden. Iedereen moet in staat te zijn om mee te doen. Samen met de bibliotheek, vrijwilligers, onderwijs en bedrijfsleven zetten we actief in op een vrijwillig traject;
  • Een opleiding volgen is een begin, daarna is het belangrijk om praktijkervaring op te doen. Er is een groot tekort aan stageplekken. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en faciliteert stageplekken voor studenten van het MBO;
  • De bibliotheek wordt een verlengstuk van het onderwijs. De ‘schoolbieb’ is een goede kennismaking met de ‘grote bieb’. In de bibliotheek blijft actief ingezet worden op onderwerpen als digitaliseren, belang van taal, voorlichting en opvoeden;
  • We bieden statushouders vanaf dag 1 hulp bij het vinden van een baan, woning en wegwijs worden in Nederland. In IJsselstein zien we dat een extra inzet voor de groep nieuwkomers ook echt werkt. Dat komt door het goede initiatief Werk en Studie Statushouders (WESS). We lopen landelijk gezien voorop. Deze aanpak blijven we wat ons betreft hanteren én daar zijn we bereid op te investeren. We zetten in op banen die er echt toe doen. Solliciteren om het solliciteren werkt niet;
  • Ook voor statushouders geldt dat we inzetten op een leven lang ontwikkelen. Studie is net zo belangrijk als werk. Als er een advies is van het UAF (onafhankelijke organisatie voor studenten die als vluchteling naar Nederland kwamen) om een studie te faciliteren dan volgen we dat als gemeente altijd op.