Het schoolgebouw als tweede thuis

We zetten in op schoolgebouwen als tweede huis met onderwijs, cultuur, sport en kinderopvang.

Diverse scholen zijn de komende jaren aan vernieuwing of vervanging toe. Soms zullen scholen een locatie gaan delen. De school houdt een eigen identiteit, wel halen we winst uit het slim omgaan met de beperkte ruimte en budgetten.

  • De gemeente stimuleert scholen om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van het schoolgebouw. Schoolgebouwen zijn ook beschikbaar voor kinderopvang en andere (naschoolse)activiteiten;
  • Bestaande gebouwen leggen we vol met zonnepanelen en/of sedumdaken. We geven actief het goede voorbeeld aan de nieuwe generatie;
  • Nieuwe schoolgebouwen zijn duurzaam gebouwd en zijn minimaal klimaatneutraal. Daarvoor maken we bij nieuw te bouwen gebouwen afwegingen die passen in de huidige tijd;
  • Scholen scheiden actief afval, leren kinderen hun afval te scheiden en dragen dit actief uit. We promoten daarom de samenwerking met BuitenWijs, die verzorgen in de regio onderwijs over natuur en duurzaamheid;
  • D66 stimuleert schoolbesturen om het schoolplein zo in te richten dat er op het schoolplein ook groenbeleving is en een moestuin;
  • Leegstaande schoolgebouwen (tijdelijk of in afwachting van sloop) blijven we actief gebruiken voor maatschappelijke doeleinden of als tijdelijke woonruimte.