Vrijwilligers van KPIJ, Bibliotheek en Stichting Yselvaert in het zonnetje gezet

D66 bedankt vrijwilligers voor alle cursussen, alle boeken/activiteiten en alle boottochten! Dinsdag 7 december was de Nationale Vrijwilligersdag. Ons lokale verenigingsleven en het culturele aanbod is volledig afhankelijk van honderden vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Zonder hen zou het woonklimaat in IJsselstein niet hetzelfde zijn. Lijsttrekker Joeri Eijzenbach ging bij hen langs om te horen wat dit allemaal met zich meebrengt én om een bedankje voor deze vrijwilligers achter te laten. Kleine moeite groot plezier.

KPIJ

KPIJ (Kursus Project IJsselstein) organiseert ieder jaar vele verschillende cursussen. Iedereen kent wel de gele flyer die normaal gesproken twee keer per jaar in de brievenbus valt. Een zestal enthousiaste vrijwilligers is ieder week actief om dit in goede banen te leiden. Ingrid de Bruijn, tot 1 januari voorzitter: “We geven mensen de gelegenheid om hun passie en ervaringen te delen en helpen startende ZZP-ers om hun diensten aan te bieden. Tegelijkertijd bieden we cursisten de mogelijkheid hun horizon te verbreden en in contact te komen met mensen met vergelijkbare interesses. Dat was afgelopen jaren niet altijd makkelijk. De subsidie loopt terug terwijl we het aanbod willen blijven vernieuwen. Coronamaatregelen maakten bovendien dat we cursussen soms moesten stilleggen of aanvullende regels moesten treffen.”. Mooi om te zien hoe de vrijwilligers zich in deze soms lastige tijd staande houden en met energie zoeken naar oplossingen en vernieuwing. KPIJ zoekt overigens nog docenten voor bijvoorbeeld het geven van culinaire cursussen, daar is momenteel veel vraag naar is

Beeld: D66 IJsselstein

Bibliotheek

Joeri sprak ook met Ilja Bakker, coördinator Publieksservice bij de bibliotheek. Zij zet zich al 5 jaar met meer dan 100 vrijwilligers in om iedereen in IJsselstein aan het dagelijks leven deel te kunnen nemen. Een aanbod dat veel verder gaat dan het uitlenen van boeken en ook activiteiten als huiswerkbegeleiding, cursussen digitalisering en leesvaardigheden omvat. De bibliotheek streeft er naar het middelpunt van IJsselstein te zijn. Dat doen ze door een focus op ‘mee doen’. Ilja is trots op de flexibiliteit van de vrijwilligers de afgelopen periode om de activiteiten binnen alle maatregelen die er waren, in te vullen. Daarbij kreeg iedereen nadrukkelijk de ruimte en het respect om individuele afwegingen te maken.

Yselvaert

Ook de ruim 20 vrijwilligers van Stichting Yselvaert die volgend jaar 20 jaar bestaat, kregen een bedankje. Met Han Theil, voorzitter van de stichting, werd afgesproken om in het voorjaar met de nieuwe fractie van D66 een rondvaart te maken om het verhaal van Yselvaert, de zorgen en ambities te horen.

“Wat een enthousiasme en betrokkenheideid. De klantgerichtheid in deze bijzondere tijd is mooi om te zien. Vrijwilligers moeten zich telkens weer aanpassen aan alle coronamaatregelen en toch staan zij zoveel mogelijk voor iedereen klaar, met of zonder inenting. Daarin herkennen wij ook onze slogan: Laat iedereen vrij en niemand vallen!”

Lijsttrekker Joeri Eijzenbach