Onderwijs, bedrijfsleven
en overheid

Wij zetten in op een betere verbinding van onderwijs en bedrijfsleven om de lokale economie verder te versterken

  • Een betere verbinding tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven kan de lokale economie versterken. Samen zorgen ze voor de werknemers van morgen. Vanuit de schoolbanken, maar ook vanuit de gemeentelijke kaartenbakken. Bijvoorbeeld door te kijken wie via om- en bijscholing (tijdelijk) aan de slag kan, en zo haar of zijn competenties via de praktijk om kan zetten in een mbo-certificaat;
  • Ook kunnen het basis- en het beroepsonderwijs profiteren van gastlessen uit de praktijk. Ondernemers kunnen hun complexe uitdagingen in de vorm van praktijkopdrachten gieten en zo tegen lage kosten onderbouwd advies inwinnen. Dit soort samenwerking begint met een tafel waaraan iedereen kan aanschuiven. En het kan dwingender door in aanbestedingscriteria te eisen dat meedingende bedrijven stagemogelijkheden bieden. Die aanbestedingseisen kan het gemeentebestuur ook gebruiken om lokale ondernemers een steuntje in de rug te geven.