Ruimte bieden aan ondernemerschap

Bedrijventerrein IJsselstein

Beeld: D66 IJsselstein

De vrijheid om ideeën uit te werken, om te ondernemen en economische kansen te grijpen is een groot goed. Creativiteit is de bron van vooruitgang. Lokaal economisch beleid moet die creativiteit de ruimte te geven en tegelijkertijd enige vorm van nederigheid bevatten. 

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor ons zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige maatschappij. Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen los kan maken. D66 waardeert ondernemerschap dan ook positief. 

D66 wil dat IJsselstein zich ervoor inspant om het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk te maken om zich in IJsselstein te vestigen. Een gunstig vestigingsklimaat gaat verder dan een eenmalige korting op de lokale lasten voor ondernemers. Ondernemende inwoners zijn veel meer geholpen door lokale regels te schrappen die hen beperken. Zo waren in coronatijd veel horecaondernemers blij met de mogelijkheid tot vergroting van hun terrassen. Dat bracht ook extra reuring in de winkelstraat. D66 wil een ‘ja, tenzij’-aanpak: meer ruimte door minder regels. IJsselstein moet de meest MKB-vriendelijke gemeente van de regio worden.

Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen. Met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, goed opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving.
IJsselstein kent veel kleinschalige bedrijvigheid. En er zijn ook een paar grote ondernemingen gevestigd in IJsselstein.

IJsselstein kenmerkt zich door ondernemerschap, kansen zien en aan de slag gaan. Werk is en blijft een belangrijke basis om aansluiting te hebben met je omgeving. De gemeente heeft hierbij een sterke rol en zorgt voor: een proactieve dienstverlening, een goede bereikbaarheid, samenwerking met omliggende gemeenten en ondernemers, aantrekkelijke en veilige gebieden die duurzaam zijn, onderwijs dat aansluit op de behoefte van de lokale bedrijven en een stad waar jong en oud graag willen wonen.

D66 wil IJsselstein zo aantrekkelijk mogelijk maken voor bestaande en nieuwe ondernemers. Door ruimte te geven aan ondernemerschap kunnen we meer IJsselsteiners aan het werk helpen en houden. 

We stimuleren en verleiden grootschalige bedrijvigheid buiten bedrijventerreinen om te verhuizen naar bedrijventerreinen, zodat binnen de bebouwde kom meer ruimte komt voor woningbouw.