Binnenstad

  • Onze binnenstad staat, net als vele andere winkelgebieden, onder druk. De coronacrisis versterkt dat alleen maar. Het is een uitdaging om in deze tijd van digitalisering, veranderend consumentengedrag, faillissementen ten gevolge van de coronacrisis en het veranderde retaillandschap als binnenstad relevant te blijven. Niemand kan deze problematiek alleen aanpakken. Alle partijen – ondernemersvereniging, retailers, vastgoedeigenaren, gemeente, horeca, cultuur, dienstverlenende bedrijven en de woningcorporatie – moeten samenwerken om onze binnenstad een nieuwe toekomst te geven;
  • D66 streeft naar een aantrekkelijke binnenstad waar beleven en ontmoeten centraal staan, met economische, sociale, culturele en historische meerwaarde. Om toekomstbestendig te zijn moet de binnenstad moet daartoe transformeren van winkelgebied naar multifunctioneel gebied, waar ook meer woningen onderdeel van zijn. En het fysieke winkelgebied moet de kansen van digitalisering omarmen;
  • D66 wil dat de gemeente bijdraagt door draagvlak te creëren en kaders te scheppen waarin de publiek-private samenwerking in de binnenstad vormgegeven wordt. Nu het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak verder zal afnemen, wil D66 duidelijke afspraken over het concentreren van winkels in een kleiner deel van de binnenstad en het saneren op ongewenste locaties. De gemeente kan stedelijke kavelruil, het op een slimme manier ruilen van gronden en vastgoed, faciliteren. Zo zijn eigendomsgrenzen niet belemmerend voor de noodzakelijke transformatie. Marktpartijen moeten een herbestemming tijdig zien aankomen en voldoende tijd hebben om te handelen;
  • D66 wil de samenwerking faciliteren om innovatie en digitalisering in de binnenstad te versterken. We stimuleren kennisontwikkeling over hoe online te gaan en stimuleren lokale ondernemers om collectief digitaal te gaan.