Energietransitie

Wij blijven investeren in een gunstig vestigingsklimaat

De energietransitie biedt kansen voor banen op alle niveaus. Van het isoleren van gebouwen tot het installeren van zonnepanelen en warmtepompen. D66 wil:

  • Meer bedrijven naar IJsselstein halen. De gemeentelijke inzet op het hierheen halen van bedrijven richt zich op bedrijven die waarde toevoegen aan de samenleving en verantwoord ondernemen. Bijvoorbeeld bedrijven in duurzame energie en klimaatadaptatie;
  • D66 wil dat bedrijfslocaties goed bereikbaar zijn. We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer, al dan niet gecombineerd met fietsen. We zijn voorstander van de werkgeversaanpak waarbij werkgevers hun werknemers stimuleren om te kiezen voor duurzame vormen van mobiliteit;
  • Voor wat betreft D66 vestigen zich op bedrijventerrein De Kroon bedrijven met circulair te bouwen bedrijfspanden, die op een duurzame wijze hun productieproces hebben ingericht;
  • Agrarische ondernemers krijgen van D66 meer ruimte voor functievermenging, bijvoorbeeld met zorgboerderijen, boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of zorg.