Re-integratiebeleid

Werkzoekenden krijgen zeggenschap op hun re-integratietraject

  • Om re-integratie te laten slagen, moet in het re-integratietraject aandacht zijn voor vaardigheden die de dag van morgen vraagt. Daar heeft de gemeente veel invloed op. Dan kan het de sleutel tot hernieuwde deelname aan de arbeidsmarkt voor velen zijn. Zeker als de werkzoekende zelf ook zeggenschap heeft over het traject.