Meer groen in de stad

We werken aan groenere buurten en wijken

  • IJsselsteiners waarderen de beplanting in hun leefomgeving. Daarom wil D66 de kwaliteit van het openbaar groen binnen de stad fors verbeteren. Inwoners moeten meer invloed hebben op de uitvoering, het niveau en de kwaliteit van het onderhoud. Daarnaast moeten ze tijdig worden geïnformeerd over groot onderhoud in hun straat of buurt. De gemeente moet beter toezien op het naleven van de contracten voor onderhoud van openbaar groen;
  • D66 wil de stad voorbereiden op de veranderingen van het klimaat door maatregelen te nemen tegen hittestress, gevolgen van hevige regenval en achteruitgang in biodiversiteit. Dat doen we onder andere door in de openbare ruimte, op schoolpleinen en in tuinen te stimuleren dat harde bestrating wordt vervangen door planten of gras. Waar nodig passen we de hemelwaterverordening aan. Samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties zorgen we ervoor dat inwoners geadviseerd worden over behoud van terras en weinig onderhoud in hun tuin. IJsselstein moet daarom actief participeren in activerende initiatieven zoals het NK Tegelwippen;
  • Om de biodiversiteit te vergroten en te beschermen, houden we de unieke fruitbomencollectie van IJsselstein in stand. In samenwerking met maatschappelijke organisaties leggen we nieuwe voedselbossen aan in wijken, parken, bermen en het buitengebied. Voortbouwend op IJsselsteinse historie op dat gebied, gaat D66 de aanplant van klein-fruit, gewassen en productieve fruitbomen en notenbomen met bij- en insectvriendelijke bloemenranden actief stimuleren.