Bestaande woningbouw beter benutten

Bestaande woningvoorraad gaan we beter benutten

  • D66 wil de bestaande woningvoorraad beter benutten, door belemmeringen en beperkende welstandseisen om woningen te delen of te splitsen weg te nemen. De beoogde voordelen van extra eisen in procedures vallen vaak in het niet bij het verlies aan woonruimte;
  • Regelsnoeiacties zijn nodig om procedures te versoepelen en stroomlijnen. Dit is nodig om woningdelen, (pré)mantelzorgwoningen en verkamering onder voorwaarden mogelijk te maken. Of toestaan om op eigen perceel een extra woning of bijgebouw te bouwen of te verbouwen tot woonruimte. Het moet ook mogelijk worden om nieuwe woonruimte bovenop (‘optoppen’) of onder een bestaande woning te maken;
  • Er moet meer maatwerk worden toegepast zodat de kostendelersnorm in het uitkeringsbeleid er niet voor zorgt dat mensen op straat komen te staan als er een groot tekort aan woningen is;
  • In overleg met eigenaren moet worden onderzocht of bouwen boven op de huidige laagbouw van wijkwinkelcentra mogelijk is;
  • In samenwerking met de woningcorporatie moet het ‘friendswonen’ onder woningzoekenden worden gestimuleerd: bewoners hebben geen relatie, vormen financieel een eigen huishouden, maar delen wel één huurcontract voor één woning. Deze woningzoekenden mogen hun wachttijden bij elkaar optellen;
  • Malafide verhuurders pakken we keihard aan om de leefbaarheid te vergroten.