Versnellen woningbouw

Wij pakken de woningcrisis in IJsselstein snel aan

  • Nieuwbouwplannen ontwikkelen kost vele jaren. We kijken tegen een grote achterstand aan omdat er geen grote woningbouwprojecten zijn opgestart. Daardoor zal het het woningtekort eerst nog verder toenemen. We hebben wel snel woningen nodig. Daarom wil D66 dat de gemeente locaties (zoals bijvoorbeeld onder de Zendmast) beschikbaar stelt voor circulair gefabriceerde, tijdelijke woningen (voor de duur van maximaal 15 jaar) of flexwoningen. Deze kunnen sneller gerealiseerd worden dan normale woningen. In het bijzonder de zogenoemde spoedzoekers (starters, studenten, gescheiden mensen, zwangere vrouwen, slachtoffers van huiselijk geweld, statushouders en daklozen) zouden daarvan moeten profiteren;
  • De trend naar minder winkels en minder grote winkels zet naar verwachting door, waardoor de leegstand zal toenemen. Doordat ook na de coronapandemie meer thuis gewerkt zal blijven worden, zal er minder kantoorruimte nodig zijn. D66 wil vastgoedeigenaren en (winkel)bedrijven stimuleren en faciliteren om leegstaande winkel- en kantoorpanden om te vormen tot (starters)woningen;
  • D66 wil belemmeringen voor snelle realisatie van (starters)woningen wegnemen. We betrekken creatieve ondernemende IJsselsteiners om te komen tot nieuwe ideeën.