D66 wil respijtzorg opnemen in verordening

Tijdens de raadsvergadering van 16 december 2021 was het voorstel aan de orde om de Verordening Jeugdhulp en WMO vast te stellen. De Verordening Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning bevat de regels van de gemeente IJsselstein voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Een verordening Jeugdhulp en Wmo

IJsselstein kiest er voor om één verordening Jeugdhulp en wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op te stellen om meer integraal, dus over de domeinen heen te kunnen werken. Het doel is om bij elke vraag naar ondersteuning of hulp vanuit één toegang via het Lokaal Team te komen tot een meer integrale belangenafweging en een zo uniform mogelijke procedure.

Mantelzorgers zijn belangrijk

Van mantelzorgers wordt veel gevraagd in hun zorgtaken. Daarom wil D66 er alles aan doen om het mogelijk te maken dat zij die taken ook kunnen blijven uitoefenen en willen we voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en omvallen met alle gevolgen van dien voor de mantelzorger zelf en vooral voor diegene die zorg nodig heeft.

Respijtzorg is een vorm van vervangende zorg, waarbij de mantelzorg tijdelijk wordt overgedragen aan een beroepskracht of vrijwilliger om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen.

Standpunt D66 IJsselstein

D66 stemt in met deze verordening. Tijdens het raadsdebat bleek echter dat de raad niet tot besluitvorming kon overgaan omdat de stemmen staakten. De stemmen staakten over een amendement van het CDA, dat mede door D66 was ingediend om respijtzorg in de verordening op te nemen. 

Met 11 voor en 11 tegen staakten de stemmen. De VVD en LDIJ waren tegen en de rest van de raad voor. Consequentie is dat het gehele voorstel in de raad van 3 februari 2022 opnieuw behandeld moet worden.