Inclusiviteit

We onderzoeken of we mensen met beperkte financiële middelen kunnen helpen met mobiliteit

  • Er is een Engelse term ‘transportation poverty’. Dat betekent zoveel dat er mensen zijn die niet de financiële middelen hebben om vervoer ergens heen te bekostigen. Geen geld voor een fiets, geen geld voor OV. Dan is het lastig om ergens te komen. Datzelfde geldt voor mensen met een beperking die zich niet zelfstandig van A- naar B kunnen verplaatsen. Het lijkt D66 goed dat wij ons hiervan bewust zijn en onderzoeken of we hier verbeteringen aan kunnen brengen. We willen natuurlijk een veilige, maar ook inclusieve stad zijn. Ook op het gebied van verkeer en vervoer.