IJsselstein duurzaam mobiel en bereikbaar

Beeld: D66 IJsselstein

In IJsselstein vinden we dat de openbare ruimte van iedereen is: mensen willen er recreëren, kinderen willen er spelen, bewoners willen er elkaar ontmoeten. Tegelijk willen we ook graag een groene stad zijn, en een stad die voldoende ruimte biedt voor fietsers en voetgangers. Dat moet allemaal een plek krijgen in onze stad, waar de druk op de openbare ruimte steeds meer toeneemt. 
IJsselstein moet goed bereikbaar zijn, of het nu met de auto, de bus of de fiets is. Automobilisten staan nu tijdens de spits soms al lange tijd vast om IJsselstein in en uit te komen. Snelle e-bikers moeten het (smalle) fietspad delen met scholieren. Iedereen wil snel, veilig en op tijd zijn bestemming bereiken. 

Door de sterke groei van de economie en het aantal inwoners van de provincie Utrecht dreigt het wegennet dicht te slibben, zelfs als bekende knelpunten worden aangepakt. Het stimuleren van het autoverkeer door alleen in te zetten op een extra oprit voor de A2 of het bouwen van nieuwe woonwijken op plekken die niet goed te ontsluiten zijn voor OV en snelfietsverbindingen zijn daarom niet wenselijk. IJsselstein moet fors inzetten op beter OV, en betere (snel)fietsverbindingen. 

Wijken staan vol met voertuigen die het gros van de tijd stil staan. Nog te veel wijken zijn louter ingericht voor de auto. D66 wil meer balans tussen verkeersruimte en veilige openbare leefomgeving. Hiervoor is meer ruimte nodig voor wandelen en spelen, voor fietsen en groen. Om dit te kunnen realiseren moeten wijken goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en aangesloten zijn op een verbindend netwerk van fietsroutes. 

Het verbeteren van gebieds- en gebruikerskwaliteit kan door meer autoluwe gebieden te maken in de binnenstad. Hiervoor hoeft de bereikbaarheid niet te worden opgegeven. In de wijken en bij (nieuw)bouwplannen kunnen alternatieven voor autobezit worden gestimuleerd en parkeren in de woonstraten kan worden beperkt.

D66 hanteert de volgende uitgangspunten als het gaat om bereikbaarheid en veiligheid:
– Geef voorrang aan langzaam verkeer: voetgangers en fietsers;
– Stimuleer dat autoverkeer dat niet de buurt of wijk thuishoort er ook niet hoeft te rijden;
– Beperk snelheid van autoverkeer in woongebieden en pas de inrichting daarop aan.