Aantrekkelijker openbaar vervoer

Wij hebben de ambitie om als IJsselstein een regionaal OV-knooppunt te worden

  • Volgens D66 dient IJsselstein volop mee te werken aan het ontwikkelen en realiseren van een regionaal netwerk van OV en fiets als drager van de groei die in onze regio valt te verwachten. Een netwerk van ondersteunend OV, aantrekkelijke fietsverbindingen en overstapmogelijkheden op multimodale hubs zorgt voor mobiliteitskeuzes in alle hoeken van de regio;
  • Vanuit diverse wijken moeten omliggende plaatsen in de regio, waar veel IJsselsteiners werken of naar school gaan, goed bereikbaar zijn met de fiets of bus. We koppelen investeringen in infrastructuur en woningbouw, zodat (OV) verbindingen naar de wijken prioriteit krijgen;
  • We verdichten de woningbouw nabij bus- en tramlijnen (o.a. Paardenveld-Noord);
  • IJsselstein dient de ambitie te hebben uit te groeien tot regionaal OV-knooppunt. Daarom wil D66 onderzoeken of in de omgeving waar A2, tramlijn 61 en/of buslijnen (31, 195, 295) elkaar passeren een nieuw OV-knooppunt en transferium gecreëerd kan worden, waar aansluiting op de doorgaande buslijnen tussen busstation Vianen Lekbrug en Utrecht gemaakt kan worden. Met parkeervoorzieningen en fietsenstalling;
  • IJsselstein zal er alles aan moeten doen om in overleg met de provincie te komen tot een versnelling van de reistijden van de tram.