Verkeersveiligheid

We kiezen voor veilige wijken en vermijden onnodig autoverkeer

  • Verkeersveiligheid is een thema dat we samen met de inwoners willen bespreken én oplossen. D66 wil de top 10 onveilige plekken in kaart brengen om, samen met inwoners te kijken hoe wij deze veiliger kunnen krijgen;
  • De Overtoom is wat D66 betreft een onveilige plek. Daarom hebben we al opgeroepen om met concrete plannen te komen voor een veiligere plek. Wij zien erop toe dat de plannen ook leiden tot een veiliger plein. D66 wil daarom dat de motie over het aanpakken van de Overtoom, die mede op haar initiatief is ingediend, daadwerkelijk wordt opgepakt, zoals gepland.