Geldzorgen en schulden

Wij stimuleren financiële zelfredzaamheid om mensen uit de schulden te houden

  • Voor iedereen die vanuit een uitkering gaat werken bieden we het ‘huishoudboekje’ aan. Rust en financiële stabiliteit zijn belangrijk. Het huishoudboekje geeft inzicht in de eigen financiën. Ook is er een mogelijkheid om het bestaansminimum te garanderen en bij te springen wanneer de vaste lasten eerder worden afgeschreven dan het eerste uitkering of loon binnenkomt. Zo kunnen inwoners zich concentreren op hun nieuwe situatie en hoeven zij zich geen zorgen te maken over geld;
  • Veel IJsselsteiners hebben financiële zorgen, zo’n 1.000 huishoudens hebben zelfs problematische schulden. Als we er vroeg bij zijn of inspelen op de eerste signalen dan blijven de problemen klein. Investeren in preventie loont;
  • We gaan actief ons best doen om iedereen gebruik te laten maken van beschikbare armoede- en inkomensondersteuningsregelingen. Een derde van de regelingen wordt nu niet aangevraagd. Dat percentage moet echt omlaag. Inwoners gaan we actief benaderen en daar waar mogelijk gaan we als gemeente proactief handelen om ervoor te zorgen dat meer mensen aanvragen waar ze recht op hebben;
  • Kwetsbare jongeren die 18 jaar worden helpen we met extra voorlichting en begeleiding om te voorkomen dat er schulden ontstaan. Bij volwassen worden vervallen regelingen en tegelijkertijd zijn er ook nieuwe verplichtingen;
  • We behandelen aanvragen vanuit het beginsel van vertrouwen. Geen inzet (meer) op controles waarbij we verregaande inbreuk maken op persoonlijke rechten. Moedwillige fraude pakken we wel aan. Maar het niet begrijpen van de regels, ongeopende post of verkeerd ingevulde formulieren rekenen we mensen niet aan;
  • We blijven actief inzetten op hulp aan de deur (‘vroegsignalering’), maar ook laagdrempelige hulp in het buurthuis om de hoek. Met vragen of (geld)zorgen kun je zo op verschillende plekken terecht en worden problemen eerder opgespoord;
  • Voor ZZP’ers en kleine ondernemers zijn we ook toegankelijk bij financiële zorgen. De ondernemers hebben al goed contact met de gemeente voor wat betreft belasting en vergunningen. Als gemeente houden we actief vinger aan de pols en maken we de financiële situatie actief onderdeel van het gesprek;
  • Inwoners met problematische schulden bieden we perspectief en goede begeleiding. Schulden saneren we snel en doelmatig met een saneringskrediet zodat investeren in jezelf weer loont. De inwoner heeft de mogelijkheid om het bedrag over een flexibele periode terug te betalen;
  • We gaan voor 0 huisuitzettingen per jaar vanwege schulden. De maatschappelijke kosten van dakloosheid en opvang wegen niet op tegen de huurachterstand;
  • De gemeente is soms ook schuldeiser. We bij onszelf te rade om actief mee te werken aan schuldhulpverlening en we voorkomen dat invordering en boetes leiden tot (hogere) schulden.