Toelichting Begroting 2022 Evert Bobeldijk

Voorzitter,

Precies een jaar geleden waren we hier ook. Toen om een behoorlijk versoberde begroting met elkaar te bespreken. Die versobering was hard nodig, de problemen waren immers groot en de vooruitzichten somber. Hoe anders kijken wij nu naar de begroting van 2022. Het strakke financiële regime en het deels toekennen van onze claim door de Rijksoverheid werken. De Goudse financiën zijn gezond. De begroting is op orde, de schulden dalen, onze weerstandsratio is uitstekend.

Corona is niet voorbij, integendeel zelfs, maar financieel heeft Gouda zich er goed doorheen geslagen. Er ligt een gedegen begroting voor en daarbovenop ligt een voor Gouda nog positiever septembercirculaire. Ter illustratie van het contrast citeer ik uit mijn bijdrage van vorig jaar, nadat ik had aangegeven dat de echte financiële uitdagingen losstonden van de coronacrisis zei ik:
“De begroting die voorligt bevat die noodzakelijke ombuigingen. D66 is tevreden over de combinatie van maatregelen. Er wordt ingegrepen in de uitvoering van de jeugdzorg, maar er wordt ook bezuinigd, intensiveringen worden beperkt en de OZB wordt verhoogd. We brengen daarmee financieel orde op zaken, zonder de reële lasten voor de Gouwenaar te verhogen.

Geen reële lastenverhoging dus voor de Gouwenaar in moeilijke tijden. En daarmee komen we op een pijnpunt voor D66 als we naar de begroting van 2022 kijken. Zeker in combinatie met de septembercirculaire ziet de financiële toekomst er veel beter uit dan een jaar geleden, maar nu stijgen de lasten volgens de begroting wel. We zullen daar, met andere partijen, een amendement op de begroting voor indienen. Maar we horen graag van de wethouder of er ook structureel mogelijkheden zijn om die lasten te beperken.

In diezelfde vergadering vorig jaar zei ik ook dat ik me zorgen maakte over de financiële ruimte die overbleef voor een volgende coalitie. Ik ben ontzettend blij dat ik nu zie dat die ruimte om nieuwe plannen te maken en andere ambities te hebben, er in het meerjarenperspectief gewoon is. We rekenen onszelf niet meer rijk, de volgende periode gaan we gezond in, dit college laat het Goudse huishoudboekje op orde en met financiële ruimte achter!
 
Voorzitter,

D66 voerde vier jaar geleden campagne met de drieslag: duurzaam, actief en aantrekkelijk. We willen een actieve stad, die aantrekkelijk is voor zowel inwoners als bezoekers. In die vier jaar is veel bereikt: we hebben nu een toekomstvisie en een kerkenvisie. De Lekkenburg is klaar, de Chocoladefabriek staat in de steigers. Er is een IHP en de eerste echte palen voor nieuwe scholen zijn geslagen.

Maar het is ook werk in uitvoering. We hebben biodiversiteit op de agenda gezet, maar hoe gaan we die echt de stad inbrengen? We hebben reeds 5000 m2 groen toegevoegd, maar de stad kan echt nog groener en beter, het openbaar groen ligt er in diverse wijken nog niet echt bij alsof we volgend jaar een feestje te vieren hebben. We hebben de culturele sector in de voorbije periode geholpen, maar is het extra geld uit de septembercirculaire voor cultuur ook beschikbaar voor die sector, die het nog steeds moeilijk heeft?

Er zijn ook nog grote uitdagingen waarvoor we echt aan de bak moeten. We moeten onze inwoners huisvesten. Er zijn op korte termijn veel extra woningen nodig. We moeten klimaat-adaptief en duurzaam bouwen. En we hebben vooral ook behoefte aan huizen met middelhoge huur en aan voordelige koopwoningen. Regulering is nodig om te zorgen dat die huizen ook beschikbaar blijven voor de middeninkomens. Daar hebben we stappen in gemaakt door het reguleren van nieuwe middenhuur, maar we moeten verder: wat ons betreft gaan we zo spoedig mogelijk aan de slag met regelgeving om opkopers van koopwoningen de voet dwars te zetten. De wetgeving is klaar, het kan vanaf 1 januari aanstaande, laten we daar dan ook werk van maken.

Gouda is een geweldige stad om in te wonen, maar het kan nog duurzamer, nog actiever en nog aantrekkelijker. We willen vaart maken met de distributiehub, we blijven streven naar betere fietsverbindingen, waaronder die met Westergouwe, en nog betere aansluiting op het Openbaar Vervoer. Naar een stad met meer groen dan auto’s. Waarin het voor iedereen gezond is om er te wonen. Waarin de overheid er is voor alle inwoners. Dat willen we voor deze periode, maar zeker ook voor de volgende. D66 werkt graag samen met u verder aan deze geweldige stad!