Verkeer en Vervoer

trein

Beeld: Ilana Ifrah

Wat is het heerlijk fietsen over de Goudse singels. Gouda is een fietsstad; is dat altijd geweest. Maar met het groeien van de stad groeide de behoefte aan doorgaande wegen. De huidige verkeersstromen zijn niet altijd effectief; we moeten het verkeer in onze stad beter stroomlijnen. Dat is nodig voor de veiligheid en de gezondheid; voor de leefbaarheid.

Speerpunten

  • Luchtkwaliteit en verkeersveiligheid; fietsers en voetgangers op 1
  • Luchtvaart
  • Emissievrije stadsdistributie
  • Parkeren en deelgebruik
  • Station Westergouwe

Fietsers en voetgangers op 1

Voorop staat dat we het belang van fietsers en voetgangers prioriteit blijven geven. Dat betekent dat we in alle plannen aandacht hebben voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Het huidige VCP (Verkeer Circulatie Plan) is volgens D66 een goed plan, waarmee we meer lijn brengen in de verkeersstromen. Structurele metingen van de luchtkwaliteit laten zien dat er vooruitgang is, maar dat het nog beter moet. Langetermijndoelen zullen verbeteringen moeten brengen.
Een belangrijke stap is het afsluiten van routes door de stad voor vrachtverkeer, wat bijvoorbeeld de singels en de Koningin Wilhelminaweg veiliger maken voor bewoners en fietsverkeer.

Luchtvaart

Het wordt boven Gouda steeds drukker. Samen met de Omgevingsdienst willen we dat geluid en uitstoot van het vliegverkeer in plaats van berekend, gemeten wordt. Daarmee sluiten we aan bij bestaande en in ontwikkeling zijnde (burger)meetnetten zoals Explane en ondersteunen we deze aanpak.

Emissievrije Stadsdistributie

Bevoorrading van winkels en bedrijven kan slimmer door de aan- en afvoer te optimaliseren. Stadsdistributie zoals voorbeelden in andere steden laten zien, heeft een aantal voordelen:
1. Accuratere aanlevering van goederen (minder voorraad);
2. Minder verkeersbewegingen door slim te combineren, bijvoorbeeld leveringen voor verschillende adressen met het verwerken van retourpakketten en afval;
3. Schonere, stillere en lichtere vormen van vervoer.

Stadsdistributie zoals ook al in andere steden plaatsvindt (Utrecht, Zutphen), heeft als voordeel voor de gebruiker dat er minder voorraad ter plekke aangehouden hoeft te worden. Er kan vaker, sneller en regelmatiger geleverd worden.
Het grootste voordeel is dat er minder verkeersbewegingen plaatsvinden. Transport van goederen pak je als ondernemers gezamenlijk aan, zodat de distributie binnen de stad effectiever is. Leveringen en retourzendingen kunnen zo namelijk gecombineerd worden.

Tenslotte is de emissievrije stadsdistributie zoals we deze voor ogen hebben elektrisch aangedreven, waardoor minder uitstoot en geluidsoverlast plaatsvindt.
Al met al draagt een centrale stadsdistributie bij aan een betere leefomgeving zowel in de binnenstad als daarbuiten en is het voor de bezoeker aan de stad prettiger verblijven.

Parkeren en deelgebruik

Tenslotte hoort bij mobiliteit ook het parkeervraagstuk. D66 is voorstander van een autoluwe binnenstad en autoluwe stadswijken. De auto’s parkeren we aan de rand van de stad en de wijken en we zorgen dat daar voorzieningen zijn als fietsenberging, ( met mogelijkheid de mogelijkheid scooters en fietsen te huren), openbaar vervoer en laadinfrastructuur. Hier maken we samen met de buurt plannen voor, zodat de afweging tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en milieueffecten zo optimaal mogelijk vormgegeven kan worden.
D66 zou graag zien dat deelgebruik gestimuleerd wordt binnen de stadsgrenzen. Daarom stelt D66 voor om deelgebruik minder te belasten door een korting te geven op de gebruikelijke parkeervergunning voor auto’s en te investeren in nieuwe (laad)infrastructuur en stallingen voor fietsen en LEV’s (Light Eletronic Vehicle).

Station Westergouwe

D66 blijft pleiten voor een aparte frequente openbaar vervoersmogelijkheid tussen Westergouwe en het centrum, bij voorkeur door middel van een treinstation bij Westergouwe, gecombineerd met snelle extra fietsverbindingen tussen Westergouwe en de rest van de stad.

In het kort

  • D66 zet luchtkwaliteit en verkeersveiligheid op 1 en heeft in alle verkeersplannen aandacht voor de situatie van fietsers en voetgangers.
  • We vinden het belangrijk dat er een goede verbinding komt tussen Westergouwe en de binnenstad. Om dat te bewerkstelligen zetten we vol in op het plan voor een station bij Westergouwe en goede verbindingen vanaf daar met de rest van de stad..
  • De beperking van doorgaand vrachtverkeer op routes door woonwijken zien we als een belangrijke stap om de stad veiliger en schoner te maken. We werken aan het tot stand komen van een eigen emissievrije stadsdistributie.
  • D66 ondersteunt de plannen voor slim parkeerbeleid en stimuleert deelgebruik van auto’s en het realiseren van parkeerplekken aan de rand van de wijken. De inspraak van betrokken bewoners vinden we hierbij belangrijk.