Bram Talman

Beeld: Zeb van Drie

  • 41 jaar
  • Gouda
  • Hij/hem

Om samen vraagstukken als de energietransitie en de grote vraag naar betaalbare koopwoningen aan te pakken is het nodig om de afstand tussen inwoners en bestuur te verkleinen. Daar ligt een rol voor raadsleden om te verbinden kennis op te halen, te delen en signalen op te pikken uit de samenleving. Het is belangrijk om altijd met elkaar in gesprek te blijven, open en eerlijk.
Digitalisering kan bij allerlei vraagstukken helpen, inwoners beschikken naast kennis ook over data, bijvoorbeeld sensoren die de luchtkwaliteit meten, maar daar moeten we ons niet op blindstaren. Gebruikmaken van algoritmes, het koppelen van data, digitalisering is een kans, maar ook een medaille met twee zijden. Privacy is een groot goed dat goed bewaakt moet worden.
In de raadsperiode 2018 – 2022 heb ik ruim drie jaar burgerraadslid mogen zijn met eigen portefeuilles zoals ruimtelijk ordening. Ook heb ik mij beziggehouden met de energietransitie. Een erg complex onderwerp. De energietransitie zal onze stad de komende jaren, decennia, veranderen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Gouda als groen, duurzaam Hart van de Randstad waar voor iedereen ruimte is om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Gouda als een prettige en veilige plek waar je kan zijn wie je bent, waar we samen werken aan oplossingen.
Iedereen moet in de Goudse samenleving mee kunnen doen. Actief meedoen is belangrijk voor het individu, de samenleving en daarmee de stad als geheel. De kennis en wil om tot creatieve en innovatieve oplossingen te komen voor de vele vraagstukken waar we mee te maken hebben is in de stad aanwezig. Samen maken wij de stad. En om die stad samen te maken is een fijne en gezonde, groene leefomgeving essentieel.