Dit is ons verkiezings-programma

Beeld: Ilana Ifrah

Voorwoord van de lijsttrekker

Een Gouden toekomst voor Gouda

Nieuwe verkiezingen voor de gemeenteraad gaan natuurlijk gepaard met een splinternieuw programma, een programma dat voortbouwt op de successen van de afgelopen periodes. Een ambitieus, vrijzinnig en toekomstbestendig programma met belangrijke sociaalliberale accenten.

We gaan door met het nog groener en duurzamer maken van Gouda. Door meer ruimte te creëren voor groen maken we de stad klaar voor die nog grotere uitdaging, die van de klimaatverandering.
Met een dalende bodem en een veranderend klimaat is de keus voor Gouwenaars duidelijk: als we droge voeten en een schone lucht willen, moeten we verder met klimaatadaptatie, moeten we vervuilend vervoer terugdringen, moeten we meer ruimte maken voor fietsers en voetgangers en moeten we vooral ook ruimte geven aan inwoners om duurzame plannen te maken.

Want dat willen we met Gouda: een vrijzinnige stad met een gezonde leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. Waarin we iedere inwoner vrij laten, maar niemand laten vallen. Om te zorgen dat iedereen mee kan doen, investeren we in mensen; door ze de taal beter te laten leren, door betere toegang tot de arbeidsmarkt, door betere onderwijshuisvesting en door meer en betere woningen.

De laatste jaren waren vanwege corona moeilijk, ook aan Gouda ging de pandemie natuurlijk niet voorbij: het maatschappelijk leven stond op een laag pitje, bedrijven hadden het heel zwaar, culturele instellingen stonden op omvallen. Maar toch staan we er nu als gemeente goed voor. De colleges waaraan D66 deelnam, trokken aan de noodrem bij financieel slecht weer, maar durfden ook fors in de stad te investeren waar dat nodig was. We zijn financieel nu zo gezond dat er ruimte is om ook in de komende periode te investeren in onze stad en zo Gouda nog mooier en gezonder te maken.

Dit verkiezingsprogramma biedt die basis. We maken Gouda nog mooier voor iedereen die er woont, of die ons bezoekt; maar ook voor de inwoners die na ons komen. Dat is voor mij D66: verder kijken dan de komende periode en breder kijken dan alleen naar de huidige inwoners. We bouwen aan een duurzame stad in alle facetten, met voortdurend oog voor mensen, voor een gezonde leefomgeving en voor duurzaam gezonde gemeentefinanciën.

Met dit verkiezingsprogramma in de hand ga ik graag met ons geweldige team de stad in. We hebben iets te vertellen. Tegelijkertijd vormt het een prachtige basis voor de komende periode, waarin D66 graag weer medeverantwoordelijkheid draagt voor onze mooie stad.

Evert Bobeldijk
Lijsttrekker D66 Gouda