Egbert-Jan Kuijlaars

Beeld: Zeb van Drie

  • 55 jaar
  • Leiden
  • Gouda
  • Hij/hem

Waarom wil ik graag als raadslid door voor een derde termijn? Mijn belangrijkste beweegreden is dat mijn missie nog niet af is. Ik heb de afgelopen acht jaar als raadslid zowel in mijn dossiers als in de organisatie van de raad belangrijke stappen gezet. Maar dat werk in nog niet klaar en ik zou graag de kans krijgen om dat in de volgende periode af te maken.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Winterdijk is mijn lievelingsplek. Een plek waar bedrijvigheid, natuur en reacreatie en het gevoel van de geschiedenis van het Goudse landschap tot leven komt.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Gouda mag wat mij betreft nog zelfverzekerder worden en dit ook nog meer uit gaan stralen. We slagen vaak met vlag en wimpel voor de maatschappelijke uitdagingen die ons worden gesteld, en Gouda zou die successen beter kunnen uitdragen.
De komende periode blijft het van belang om aandacht te vragen voor investeringen groot en klein die verbinding stimuleren. Daar kan de inrichting van de openbare ruimte, maar ook het realiseren van de fietsverbinding via een nieuwe brug naar Westergouwe door naar Den Haag aan bijdragen.
Tenslotte zie ik veel kansen voor het onderwijs in onze stad. De wereld verandert zoals altijd, in hoog tempo en al die veranderingen hebben de denkkracht en uitvoeringskracht van onze studenten en scholieren nodig.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Als lid van de commissie die het Reglement van Orde van de gemeenteraad heeft gemoderniseerd, ben ik nauw betrokken bij het reilen en zeilen van onze gemeenteraad. Veel van de doorgevoerde veranderingen staan in hun kinderschoenen en ik vind het van belang om die ontwikkelingen tot wasdom te laten komen.
  • In het Sociaal Domein ben ik er in de afgelopen periode in geslaagd om, in lijn met onze verkiezingsbelofte, een motie aangenomen te krijgen, die aanzet tot vereenvoudiging in dit complexe domein. Tegelijkertijd blijf ik het gevoel houden dat “we” teveel achter de feiten aan lopen. De komende periode staat een nieuwe inkoopstrategie op stapel en ik zou graat mijn expertise inzetten om met de inkoopstrategie ook de kansen op de noodzakelijke transformatie en financiële rationalisatie te vergroten.
  • Als voorzitter van de Auditcommissie heb ik aan den lijve ondervonden hoe ingewikkeld de driehoek is tussen mensen, geld en gemeentelijke ambities. Door mijn vasthoudendheid en creatieve en effectieve interventies is er een begin gemaakt met de noodzakelijke verbeteringen in de relaties tussen organisatie, raad en accountant. Ook dit proces zal vanaf dit jaar verder vorm krijgen. Waarna er ook over de agenda van de raad in relatie met de Planning en Control cyclus verder nagedacht kan worden. Ook hiervoor geldt dat ik dit proces graag verder zou willen brengen.