Bodemdaling

Beeld: D66 Beeldbank

De Goudse bodem zakt. Veel inwoners van Gouda merken dat. We zien het als onze verantwoordelijkheid te zorgen voor een gezonde stad waarin we allemaal droge voeten houden en in onze huizen een gezond leefklimaat heerst.

De binnenstad van Gouda is gebouwd op een ondergrond van veen en klei en de bodem zakt al eeuwen. Dat wordt veroorzaakt door het gewicht van de stad. De bodemdaling is daarom niet te stoppen. De meest urgente overlast betreft de vocht- en wateroverlast in de lage delen van de binnenstad. Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad geeft een antwoord op dit vraagstuk en uitvoering wordt door D66 gesteund. Positieve effecten zullen ook uitgaan van type bestrating, vergroening en het weren van zwaar vrachtverkeer (zie hoofdstukken Groen en Verkeer).

Speerpunten

  • De gevolgen van de uitvoering van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB)
  • Samenwerken met andere steden

De gevolgen van de uitvoering van het KBB

D66 wil dat de gemeente goed in de gaten houdt hoe het gaat met de funderingen in de binnenstad, na de aanpassing van het waterniveau in een deel van de binnenstad (KBB). D66 wil ook dat de gemeente de zorgen van inwoners serieus neemt, meedenkt over mogelijke oplossingen en de verantwoordelijkheid op zich neemt om mensen die schade ondervinden, te helpen.

Samenwerken met andere steden

De gemeente Gouda werkt samen met andere steden aan de problemen die met bodemdaling gepaard gaan (Platform Slappe Bodem). Gouda is één van de initiatiefnemers van de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart en de Coalitie Stevige Steden. D66 ondersteunt deze activiteiten.
D66 maakt zich sterk voor de oprichting van een Kenniscentrum Bodemdaling in Gouda. Via het living lab bodem & technologie van Campus Gouda zetten we in op innovatieve oplossingen voor bodemdaling.

In het kort

  • We vinden het belangrijk de binnenstadsbewoners te helpen met problemen die ontstaan door de verlaging van het waterpeil.
  • D66 maakt zich hard voor de vestiging van het Kenniscentrum Bodemdaling in Gouda.
  • Via living lab bodem en technologie van Campus Gouda zetten we in op innovatieve oplossingen (zie hoofdstuk Onderwijs).