Coalitiepartijen maken mooie aanvulling op begroting

Op woensdag 10 november is in de Goudse raad de begroting voor 2022 aangenomen. Gouda staat er goed voor. En dat komt door het tijdig ingrijpen vorig jaar, toen de vooruitzichten somber en onzeker waren. Er is toen bezuinigd, plannen zijn in de ijskast gezet en de OZB is verhoogd. Al met al een forse ingreep, al ging die gelukkig niet gepaard met lastenverhoging voor de inwoners.
De financiën zijn dus goed op orde en daarbovenop hebben we te maken met een flinke meevaller in de inkomsten uit het gemeentefonds. Reden om eens goed te kijken naar de ingrepen van vorig jaar, naar urgente problemen van dit moment en naar de lasten van de inwoners.

Samen met de coalitiepartners heeft D66 een totaalpakket samengesteld als reparatie op de begroting. De ruimte is er om problemen aan te pakken, snelheid is wat ons betreft geboden. Het pakket maatregelen is heel divers. Het zorgt enerzijds voor een stevige impuls in de groenvoorziening in parken en wijken en anderzijds voor lastenverlichting. Ook wordt er een impuls gegeven aan waterrecreatie en wordt de woningbouw versneld. Daarnaast maken we Gouda klaar voor het feestjaar Gouda750 door het oppakken van onderhoud in de openbare ruimte dat door bezuinigingen achterwege bleef.
Er is heel bewust gekozen voor een korte tijdshorizon en voor een eenmalige impuls. We willen niet dat een volgende coalitie niets meer te kiezen heeft, doordat de uitgaven voor de volgende periode al vaststaan.
Mijn quote over het pakket richting de pers was dan ook:
“De stad is financieel gezonder dan ooit, het is mooi dat er ook voor de volgende periode voldoende financiële ruimte is, dat we versnellen in de woningbouw en dat we de verschillende wijken van de stad nog een groene opknapbeurt kunnen geven voor Gouda750.”
Gelukkig kon het amendement waarin het hele pakket was samengevoegd rekenen op een ruime meerderheid in de raad. Een mooi succes voor D66 en onze partners, waar we echt trots op mogen zijn.
Evert Bobeldijk

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.