D66

Ruimte in onze stad is schaars. Ons raadslid Suzanne heeft bij het raadsdebat gesproken over de aandachtspunten die D66 belangrijk vindt voor de komende Omgevingsvisie.

Bij het themadebat gaf ons raadslid Lizet een duidelijke boodschap mee: iedereen doet er toe, en daarvoor moeten we dus alles uit de kast halen, ook in de praktijk.

D66 vindt het belangrijk dat mensen worden geholpen om duurzame keuzes te kunnen maken, en dat we geen vertraging oplopen bij de transitie naar een duurzame samenleving.

D66 vindt het tegengaan van vandalisme belangrijk. Het initiatiefvoorstel van de VVD voor het instellen van een vandalismefonds voor sportparken ziet D66 echter niet als een oplossing voor dit probleem.

Het ingevoerde grondstoffenbeleid van de gemeente heeft vruchten afgeworpen. D66 is hier enorm tevreden mee, en ziet ook veel in de lijn die de gemeente heeft opgesteld voor de toekomst.

Tijdens het debat over het leerlingenvervoer sprak ons raadslid Lizet zich uit voor het betrekken van ouders, kinderen en scholen bij de beslissingen over het vervoer van de leerlingen.

Ruimte in onze stad is schaars. Ons raadslid Suzanne heeft bij het raadsdebat gesproken over de aandachtspunten die D66 belangrijk vindt voor de komende Omgevingsvisie.

Bij het themadebat gaf ons raadslid Lizet een duidelijke boodschap mee: iedereen doet er toe, en daarvoor moeten we dus alles uit de kast halen, ook in de praktijk.

D66 vindt het belangrijk dat mensen worden geholpen om duurzame keuzes te kunnen maken, en dat we geen vertraging oplopen bij de transitie naar een duurzame samenleving.

D66 vindt het tegengaan van vandalisme belangrijk. Het initiatiefvoorstel van de VVD voor het instellen van een vandalismefonds voor sportparken ziet D66 echter niet als een oplossing voor dit probleem.

Het ingevoerde grondstoffenbeleid van de gemeente heeft vruchten afgeworpen. D66 is hier enorm tevreden mee, en ziet ook veel in de lijn die de gemeente heeft opgesteld voor de toekomst.

Tijdens het debat over het leerlingenvervoer sprak ons raadslid Lizet zich uit voor het betrekken van ouders, kinderen en scholen bij de beslissingen over het vervoer van de leerlingen.

Bij het vorige themadebat bouwen en wonen werd de raadsbrief Grondbeleid besproken. Ons burgerlid Wander hield hierbij zijn maidenspeech.

Afgelopen maandag sprak de gemeenteraad over arbeidsparticipatie, waarbij bleek dat nog te veel mensen in Zwolle aan de kant blijven staan bij onze arbeidsmarkt. Ons raadslid Lizet sprak zich uit voor een aanpak voor iedereen: zonder hokjes en drempels.

Bij de maidenspeech van ons burgerlid Frank Wiertz sprak hij over de startnotitie die een visie geeft op een nieuwe inrichting van de Singel van Zwolle.

Uit signalen is vernomen dat het college van plan is om het huidige beleidsplan schulddienstverlening met een jaar te verlengen. Juist in deze tijd van toenemende bestaansonzekerheid, en met signalen over mogelijke plekken voor verbetering van het huidige beleidsplan, wil D66 echter dit beleidsplan graag snel herzien.

Bij het debat over het manifest van De Rechtvaardige Straat, de bereikbaarheidsagenda Binnenstad en het rapport van de GGD over de luchtkwaliteit heeft ons raadslid Suzanne hoofdzakelijk gesproken over het belang van participatie bij deze verschillende onderwerpen.

Uit zorgen over de kwetsbaarheid van Oost-Europese migranten die in onze stad verblijven en werken heeft ons raadslid Lizet, samen met raadsleden van de ChristenUnie en het CDA, hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

Bij het vorige themadebat bouwen en wonen werd de raadsbrief Grondbeleid besproken. Ons burgerlid Wander hield hierbij zijn maidenspeech.

Afgelopen maandag sprak de gemeenteraad over arbeidsparticipatie, waarbij bleek dat nog te veel mensen in Zwolle aan de kant blijven staan bij onze arbeidsmarkt. Ons raadslid Lizet sprak zich uit voor een aanpak voor iedereen: zonder hokjes en drempels.

Bij de maidenspeech van ons burgerlid Frank Wiertz sprak hij over de startnotitie die een visie geeft op een nieuwe inrichting van de Singel van Zwolle.

Uit signalen is vernomen dat het college van plan is om het huidige beleidsplan schulddienstverlening met een jaar te verlengen. Juist in deze tijd van toenemende bestaansonzekerheid, en met signalen over mogelijke plekken voor verbetering van het huidige beleidsplan, wil D66 echter dit beleidsplan graag snel herzien.

Bij het debat over het manifest van De Rechtvaardige Straat, de bereikbaarheidsagenda Binnenstad en het rapport van de GGD over de luchtkwaliteit heeft ons raadslid Suzanne hoofdzakelijk gesproken over het belang van participatie bij deze verschillende onderwerpen.

Uit zorgen over de kwetsbaarheid van Oost-Europese migranten die in onze stad verblijven en werken heeft ons raadslid Lizet, samen met raadsleden van de ChristenUnie en het CDA, hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

Op maandag 26 februari vond een debat plaats over het masterplan dat er nu ligt voor de toekomstbestendingheid van de bedrijventerreinen van Zwolle, waar veel van de huidige transities plaatsvinden, waaronder ook de op dezelfde dag besproken circulaire transitie. Ons raadslid Mark sprak hier dan ook onder andere over.

Bij het debat vrijetijdsbesteding heeft ons raadslid Lizet gesproken over de ambities van de gemeente op het gebied van toerisme en over de druk op de budgetten binnen de Zwolse cultuursector.

Op maandag 26 januari sprak de gemeenteraad over de nieuwe Visie Zwolle Circulair: de visie die beschrijft wat de gemeente gaat doen om ervoor te zorgen dat Zwolle in 2050 volledig circulair is. Als D66 zijn we al langer pleitbezorger van de circulaire ecnomie, en ons raadslid Mark sprak zich dan ook positief uit over de versnelling en focus die deze visie aanbrengt op het gebied van circulariteit.

Ons raadslid Lizet heeft bij het debat gesproken over het rapport "Vertrouwen in de gemeente Zwolle" en het Zwolse Burgerberaad.

Bij het debat over de nieuwe aangescherpte opdrachtsbeschrijving voor het sociale wijkteam sprak ons raadslid Lizet over het belang van het zorgen voor vertrouwen in de overheid door sociaal werkers.

Bij de raadsvergadering van 15 januari is gesproken over de nieuwbouw van het Filmtheater Fraterhuis. Ons raadslid Mark heeft hierbij aangegeven dat het voor ons als D66 belangrijk is dat de functie die het Fraterhuis heeft behouden blijft voor Zwolle. We steunen de ambitie voor een uitgebreider Fraterhuis, maar door de aankomende afweging in de cultuurportefeuille blijven er onzekerheden waar wij ons zorgen over maken.

Op maandag 26 februari vond een debat plaats over het masterplan dat er nu ligt voor de toekomstbestendingheid van de bedrijventerreinen van Zwolle, waar veel van de huidige transities plaatsvinden, waaronder ook de op dezelfde dag besproken circulaire transitie. Ons raadslid Mark sprak hier dan ook onder andere over.

Bij het debat vrijetijdsbesteding heeft ons raadslid Lizet gesproken over de ambities van de gemeente op het gebied van toerisme en over de druk op de budgetten binnen de Zwolse cultuursector.

Op maandag 26 januari sprak de gemeenteraad over de nieuwe Visie Zwolle Circulair: de visie die beschrijft wat de gemeente gaat doen om ervoor te zorgen dat Zwolle in 2050 volledig circulair is. Als D66 zijn we al langer pleitbezorger van de circulaire ecnomie, en ons raadslid Mark sprak zich dan ook positief uit over de versnelling en focus die deze visie aanbrengt op het gebied van circulariteit.

Ons raadslid Lizet heeft bij het debat gesproken over het rapport "Vertrouwen in de gemeente Zwolle" en het Zwolse Burgerberaad.

Bij het debat over de nieuwe aangescherpte opdrachtsbeschrijving voor het sociale wijkteam sprak ons raadslid Lizet over het belang van het zorgen voor vertrouwen in de overheid door sociaal werkers.

Bij de raadsvergadering van 15 januari is gesproken over de nieuwbouw van het Filmtheater Fraterhuis. Ons raadslid Mark heeft hierbij aangegeven dat het voor ons als D66 belangrijk is dat de functie die het Fraterhuis heeft behouden blijft voor Zwolle. We steunen de ambitie voor een uitgebreider Fraterhuis, maar door de aankomende afweging in de cultuurportefeuille blijven er onzekerheden waar wij ons zorgen over maken.

Op maandag 15 januari vond het raadsdebat plaats over de gebiedsvisie voor de locatie Breecamp-West. Ons raadslid Suzanne heeft bij dit debat aandacht gevraagd voor onderwerpen die voor ons als D66 hierbij belangrijk zijn: de fietsverbindingen en het voorzieningsniveau.

Naast de bestaande Kinderraad heeft Zwolle sinds kort ook een Kindercollege na een motie die wij in 2018 hebben ingediend. Ons raadslid Lizet was aanwezig bij de installatie.

De bijdrage van onze fractievoorzitter Marco bij de bespreking van de gemeentelijke begroting voor 2024.

Op maandag 15 januari vond het raadsdebat plaats over de gebiedsvisie voor de locatie Breecamp-West. Ons raadslid Suzanne heeft bij dit debat aandacht gevraagd voor onderwerpen die voor ons als D66 hierbij belangrijk zijn: de fietsverbindingen en het voorzieningsniveau.

Naast de bestaande Kinderraad heeft Zwolle sinds kort ook een Kindercollege na een motie die wij in 2018 hebben ingediend. Ons raadslid Lizet was aanwezig bij de installatie.

De bijdrage van onze fractievoorzitter Marco bij de bespreking van de gemeentelijke begroting voor 2024.

Mondelinge vragen van D66 Zwolle over zonneparken.

Toont 24 van 71