Mark Oldengarm

Beeld: Rutger Heijmerikx

Voor mij is het sociaal-liberale gedachtegoed bij uitstek geschikt om die fysieke en sociale vraagstukken voor Zwolle met elkaar te verbinden. Concreet kunnen we daar de SDG’s als onderlegger voor inzetten. Met de ervaring die ik inmiddels heb als raadslid, doorzie ik ook de langere en langzame politieke processen. Naast de actuele politiek, wil ik juist in die lange termijn het D66 geluid terug laten komen. Vaak heeft snel de aandacht, maar zit de kracht in het langzame. Daar investeer je in de toekomst en dat aspect wil ik meebrengen, zowel politiek als binnen de fractie. 

  • 47 jaar
  • Lutten
  • Zwolle
  • Hij/hem

De uitspraak dat Zwolle aan de vooravond staat van een ontwikkelsprong is in de Zwolse politiek haast onontkoombaar. Vaak wordt die ontwikkeling benaderd vanuit denkbeelden en aannames die horen bij wat we achter ons gaan laten. Ik wil dat we op basis van nieuwe aannames kijken naar wat goed is voor Zwolle; denkend vanuit de toekomst. Alsof 2050 niet ver weg is, maar vandaag. Daarmee gaan we inzet plegen die zich richt op een veranderend klimaat, een inclusieve samenleving en een ruimtelijke inrichting die recht doet aan natuur en leefbaarheid.  

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De fietspaden langs de IJssel. Daar heb je de stad in het zicht, het water voor je neus en natuur om je heen.  

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De ontwikkeling die Zwolle momenteel doormaakt, zorgt voor veranderingen in bereikbaarheid, leefbaarheid en onderlinge verhoudingen. Kortom, het levert een andere samenleving op dan die er nu is. De kans is om die verandering aan te grijpen om écht te veranderen ligt voor het grijpen. Niet vooral richten op meer welvaart, maar juist meer welzijn brengen voor zowel mens als milieu. Dat betekent een concrete inzet op bijvoorbeeld duurzaamheid en inclusiviteit, waardoor er later niet alsnog bijgestuurd hoeft te worden.  

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Politiek laten leven in de stad;
  • Duurzaamheid / toekomstbestendigheid als uitgangspunt voor beleid beter borgen;
  • Versterken van integrale beleidskeuzes, minder denken in de zogenaamde ‘hokjes’ .

Wat betekent D66 voor jou?

Met een open blik de toekomst tegemoet treden, waarbij het nadenken over de ongemakkelijke zaken eerder gemeengoed is dan uitzondering. Door het betrekken van dat ongemak worden betere beslissingen genomen en kun je eerlijk zijn over wat is en wat komt. Mensen zijn daardoor in staat hun eigen keuzes te maken; ze weten wat ze te wachten staat. Je geeft ze vrijheid en vertrouwt ze verantwoordelijkheid toe. Voor hen die dat niet voldoende aan kunnen, zorgen we dat de samenleving zo is ingericht dat ook zij in welzijn hun leven kunnen leiden. Deze aandacht die we hebben voor mensen hebben we ook voor de natuur. Maar omdat die zichzelf niet kan uitspreken zetten we ons extra in om daar het beste voor te bereiken.