Nieuwspagina

14.06.2024

Ons raadslid Lizet heeft complimenten gegeven voor de nieuwe visie op arbeidsparticipatie, omdat de visie in korte tijd is opgeschud tot een aanpak die werkt voor mensen.

11.06.2024

Lizet Klein Nagelvoort zette zich in voor het eerste Zwolse Burgerberaad. Zij hebben hun adviezen op 10 juni aangeboden aan de Zwolse raad. Over dit Burgerberaad heeft Lizet wat vragen beantwoord.

07.06.2024

D66 heeft een voorkeur uitgesproken voor het '+' pakket voor de energietransitie, om zo het maatschappelijke draagvlak voor de transitie vergroten.

31.05.2024

D66 heeft het college opgeroepen om kritisch te kijken naar het besluit om twee reclamemasten aan te besteden door zorgen over de mogelijke overlast voor weggebruikers, dieren en het milieu.

31.05.2024

Bij het themadebat heeft eerst ons burgerlid Wander gesproken over o.a. de richtinggevende principes voor digitalisering. Vervolgens heeft ons raadslid Suzanne gesproken over de plannen voor de jaarwisseling.

31.05.2024

Bij het themadebat fysieke leefomgeving van afgelopen maandag heeft ons raadslid Mark gesproken over drie verschillende onderwerpen.

14.06.2024

Ons raadslid Lizet heeft complimenten gegeven voor de nieuwe visie op arbeidsparticipatie, omdat de visie in korte tijd is opgeschud tot een aanpak die werkt voor mensen.

11.06.2024

Lizet Klein Nagelvoort zette zich in voor het eerste Zwolse Burgerberaad. Zij hebben hun adviezen op 10 juni aangeboden aan de Zwolse raad. Over dit Burgerberaad heeft Lizet wat vragen beantwoord.

07.06.2024

D66 heeft een voorkeur uitgesproken voor het '+' pakket voor de energietransitie, om zo het maatschappelijke draagvlak voor de transitie vergroten.

31.05.2024

D66 heeft het college opgeroepen om kritisch te kijken naar het besluit om twee reclamemasten aan te besteden door zorgen over de mogelijke overlast voor weggebruikers, dieren en het milieu.

31.05.2024

Bij het themadebat heeft eerst ons burgerlid Wander gesproken over o.a. de richtinggevende principes voor digitalisering. Vervolgens heeft ons raadslid Suzanne gesproken over de plannen voor de jaarwisseling.

31.05.2024

Bij het themadebat fysieke leefomgeving van afgelopen maandag heeft ons raadslid Mark gesproken over drie verschillende onderwerpen.

17.05.2024

Ruimte in onze stad is schaars. Ons raadslid Suzanne heeft bij het raadsdebat gesproken over de aandachtspunten die D66 belangrijk vindt voor de komende Omgevingsvisie.

15.05.2024

Bij het themadebat gaf ons raadslid Lizet een duidelijke boodschap mee: iedereen doet er toe, en daarvoor moeten we dus alles uit de kast halen, ook in de praktijk.

01.05.2024

D66 vindt het belangrijk dat mensen worden geholpen om duurzame keuzes te kunnen maken, en dat we geen vertraging oplopen bij de transitie naar een duurzame samenleving.

01.05.2024

D66 vindt het tegengaan van vandalisme belangrijk. Het initiatiefvoorstel van de VVD voor het instellen van een vandalismefonds voor sportparken ziet D66 echter niet als een oplossing voor dit probleem.

26.04.2024

Het ingevoerde grondstoffenbeleid van de gemeente heeft vruchten afgeworpen. D66 is hier enorm tevreden mee, en ziet ook veel in de lijn die de gemeente heeft opgesteld voor de toekomst.

15.04.2024

Tijdens het debat over het leerlingenvervoer sprak ons raadslid Lizet zich uit voor het betrekken van ouders, kinderen en scholen bij de beslissingen over het vervoer van de leerlingen.

17.05.2024

Ruimte in onze stad is schaars. Ons raadslid Suzanne heeft bij het raadsdebat gesproken over de aandachtspunten die D66 belangrijk vindt voor de komende Omgevingsvisie.

15.05.2024

Bij het themadebat gaf ons raadslid Lizet een duidelijke boodschap mee: iedereen doet er toe, en daarvoor moeten we dus alles uit de kast halen, ook in de praktijk.

01.05.2024

D66 vindt het belangrijk dat mensen worden geholpen om duurzame keuzes te kunnen maken, en dat we geen vertraging oplopen bij de transitie naar een duurzame samenleving.

01.05.2024

D66 vindt het tegengaan van vandalisme belangrijk. Het initiatiefvoorstel van de VVD voor het instellen van een vandalismefonds voor sportparken ziet D66 echter niet als een oplossing voor dit probleem.

26.04.2024

Het ingevoerde grondstoffenbeleid van de gemeente heeft vruchten afgeworpen. D66 is hier enorm tevreden mee, en ziet ook veel in de lijn die de gemeente heeft opgesteld voor de toekomst.

15.04.2024

Tijdens het debat over het leerlingenvervoer sprak ons raadslid Lizet zich uit voor het betrekken van ouders, kinderen en scholen bij de beslissingen over het vervoer van de leerlingen.

Toont 12 van 84