Marco van Driel

Beeld: Rutger Heijmerikx

Marco van Driel is fractievoorzitter.

Als lijsttrekker van D66 Zwolle wil ik inzetten op verbinding. D66 is een optimistische partij, die kritisch, maar constructief meedenkt en inhoudelijk bij wil dragen aan duurzame oplossingen voor de lange termijn. Een goed idee is een goed is. Partijpolitiek zou daar ondergeschikt aan mogen zijn.  

  • 45 jaar
  • Rotterdam
  • Zwolle
  • Hij/hem

Uit persoonlijke ervaring weet ik hoe moeilijk het kan zijn om terug te komen van een achterstand. Hoeveel tijd, bloed, zweet en tranen dat kost. En, hoe belangrijk het is om de mogelijkheid, de middelen en het vertrouwen te krijgen dat je je kunt ontwikkelen tot wie je wilt zijn. 
 
Die mogelijkheid heeft alleen niet iedereen. Waar je geboren bent, waar je vandaan komt of wat je ouders verdienen bepalen te vaak je kansen voor de toekomst. Je huidskleur, geaardheid of opleidingsniveau zijn ook te vaak een factor en dat moet anders.  
 
Voor mij moet de overheid er altijd naar streven om iedereen gelijke kansen te bieden. Zodat we het beste uit onszelf kunnen halen en kunnen worden wie we willen. Het is aan het individu om die verantwoordelijkheid te nemen.  
 
Dit vraagt om een overheid die er is voor haar inwoners. Die vanuit vertrouwen inwoners ondersteund naar zoveel mogelijk zeggenschap en zelfregie. Naar een overheid die ervoor zorgt dat iedereen zijn eigen leven vorm kan geven, maar een netwerk vormt voor de kwetsbare in onze samenleving. 

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De uiterwaarden van het Zwartewater. Groen, natuur, recreatie en water komen er samen. De dijk van Holtenbroek richting de Agnietenberg is heerlijk. Je kunt er wandelen, hardlopen, fietsen en mountainbiken (in het Westerveldse bos). Op het water kun je heerlijk kanoën of varen en soms zelfs zwemmen. In de zomer van 2020 had ik er zelfs een persoonlijke ontmoeting met een zeehond. 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Zwolle groeit in rap tempo. Die groei gaat gepaard met grote natuur-, klimaat-, woon- en sociale opgaven. De keuzes die de komende jaren worden gemaakt zijn bepalender dan ooit. We kunnen de groei gebruiken voor een kwaliteitsimpuls zodat Zwolle duurzamer, groener, sociale en bruisender van wordt. Een impuls waar mens, dier, natuur én economie van profiteren. D66 Zwolle kiest daarom voor nieuw perspectief waarin groei, groen en brede welvaart samenkomen. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • De cultuur in de raad. Die is over het algemeen erg braaf, terwijl debatten soms ook gewoon scherp mogen en moeten zijn. Daarbij is de factor tijd een te groot element. In Zwolle is er beperkte spreektijd en worden de interrupties gelimiteerd en gemaximaliseerd. Dit gaat soms ten koste van het debat en daar doen we onszelf en de stad mee tekort; 
  • De kaderstellende rol van de raad vergroten. De raad wordt vaak pas op het eind van een beleidscyclus betrokken. Dan kunnen we niet meer dan bijsturen met moties of amendementen. Dat laatste gebeurt überhaupt vrij weinig. Het zou goed zijn als de raad meer aan de voorkant wordt betrokken zodat zij kaders mee kan geen aan het college; 
  • Meer preventie. Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen. Dat geldt voor zorg en voor veiligheid, maar eigenlijk voor alle vormen van achterstanden. Door meer in te zetten en te investeren in preventie kunnen we veel problemen voorkomen, op termijn veel geld besparen en maken we de samenleving sterker.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij een partij die alle belangen afweegt en het beste nastreeft voor het grote geheel. Geen korte termijn belangen voor alleen een bepaalde groep mensen, maar lange termijn oplossingen voor de hele samenleving.  
 
D66 gaat voor mij ook over je eigen leven kunnen vormgeven en je eigen verantwoordelijkheid daarin. Het is fijn als het goed gaat, maar dat gaat het niet met iedereen. Daarom delen wij onze welvaart en zijn we er ook voor die het echt niet op eigen houtje lukt.  
 
De rol van de overheid is voor mij duidelijk: gaat uit van vertrouwen en streeft gelijke kansen na voor iedereen. Goed onderwijs, voorkomen van achterstanden op gezondheid, schulden en armoede en geen racisme of discriminatie. Er is ruimte voor iedereen om te zijn wie je wilt zijn.