Paul Guldemond

Beeld: Rutger Heijmerikx

Paul Guldemond is wethouder Duurzame Economie.

Paul Guldemond (1980) is een geboren Zwollenaar. Studie, werk en de liefde voerden hem naar Amsterdam en zijn opgroeiende kinderen brachten hem terug in de stad waar hij is opgegroeid. Paul werkt voor het Ministerie van BZK en heeft in Amsterdam ervaring opgedaan als raadslid voor D66. Nu is Paul wethouder Duurzame Economie in Zwolle.

  • 43 jaar
  • Zwolle
  • Zwolle

Wij zijn de laatste generatie die de klimaatverandering nog kan stoppen. Er moet NU iets gebeuren om zicht te houden op een gezonde toekomst voor onze kinderen. Omschakelen naar duurzame energie; vervuiling beprijzen en ruimte geven aan de natuur. Best een lastige boodschap als je hard op zoek bent naar woonruimte of worstelt om elke maand rond te komen. Ik wil in de raad om te helpen deze tegenstellingen te overbruggen. Door wat in te schikken in de stad kunnen we veel huizen bijbouwen en door samen te verduurzamen houden we het betaalbaar. Ja, dat betekent soms lastige keuzes maken, maar als we goed naar elkaar luisteren, rekening houden met elkaar, dan komen we er wel. Samen duurzaam verder.  

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De IJsseldijk. Hier kun je prachtig ver kijken, genieten van de rust en is er volop beweging van het water en de natuur.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Zwolle zal groeien de komende jaren; de schaalsprong kunnen we benutten om te verduurzamen en om ook sport en cultuur te laten bloeien in de stad.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Inwoners altijd betrekken bij (bouw)plannen voor hun buurt;
  • Op meer plekken gescheiden afval inleveren
  • Een degelijke gemeentebegroting; duidelijkheid voor de stad.

Wat betekent D66 voor jou?

De vrijheid om jezelf te zijn en je eigen toekomst te kiezen.  
Integer besturen, het eerlijke verhaal vertellen en durven twijfelen.