Frank Wiertz

Beeld: Job Boersma

Mijn hele ambtelijke loopbaan bij gemeenten heb ik op het scharnierpunt van organisatie – politiek/bestuur gewerkt. Nu ik geen ambtelijke verplichtingen meer heb is er nu bij uitstek een gelegenheid om de stad die mij na aan het hart ligt en de partij waar ik al jaren lid van ben, van mijn ervaring en expertise te laten profiteren. 

  • 69 jaar
  • Arnhem
  • Zwolle
  • Hij/hem

Waarom nu de politieke kant? Ik ben trots op onze overheid. Echter gelijktijdig behoeft die overheid wel hoognodig onderhoud. Door verkeerde politieke/bestuurlijke beslissingen en geen of onvoldoende aandacht voor de uitvoering heb ik mensen in de knel zien komen. Ik wijs dan op de aardbevingsproblematiek in Groningen of de komst van grote wind- en zonneparken daar. Steeds weer is de lusten- en lastenverdeling niet eerlijk. Dat heeft een eroderend effect op onze samenleving. Groningen kan echter ook makkelijk elders ontstaan. Dat mag de politiek zich niet laten overkomen. Daar moeten we iedere dag alert op zijn. In het verlengde hiervan zijn transparantie en integriteit ook begrippen die hier nauw verband mee hebben. 

Zwolle is heel fijn om te wonen, te werken en samen te leven. Dat moet echter voor ieder van ons gelden. Daar ligt wel mijn drijfveer om ook nog in de “echte” politiek actief te willen zijn. 

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Ik mag heel graag op mijn racefiets zitten. Wanneer ik langs de IJssel, Vecht en Zwarte Water rij dan besef ik iedere keer hoe fraai Zwolle gelegen is. Als ik daar fiets kan ik zeer van het wisselende landschap genieten. Anderzijds ben ik opgegroeid midden in de binnenstad, in de Sassenstraat. Die binnenstad was vroeger onze speelplaats en is nu een bruisend middelpunt waar het goed is om te wonen en te verblijven. Die binnenstad heeft inmiddels een zeer hoge kwaliteit en dat is ook iets dat Zwolle bijzonder maakt. 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Zwolle doet het landelijk uitstekend en heeft een grote aantrekkingskracht. Dat is goed voor haar burgers. Zwolle heeft echter ook een bijzondere ligging, zo in die rivierendelta. Dat vereist een meer dan gemiddeld nadenken over wat wel en niet kan, zeker op lange termijn. De hoge kwaliteit moet voor de lange termijn behouden blijven en iedereen moet daarvan kunnen profiteren. Wat betreft woningbouw kan het nog meer benutten van inbrei-locaties de woonkwaliteit nog meer doen toenemen. 
 
Vanwege de ligging ten opzichte van andere landsdelen en/of internationale centra is Zwolle strategisch nagenoeg optimaal gelegen. Dat is al heel erg van belang geweest en dat zal ook in de toekomst van grote invloed zijn. 

Wat zijn drie zaken die jij als burgerraadslid wil veranderen?

  • Vaak krijgt beleid heel veel aandacht. Ik zou willen dat we daar de uitvoering aan koppelen. Geen beleid vaststellen zonder uitvoeringspragraaf. 
  • De inwoner moet vanaf het begin weten wat er speelt en mee kunnen denken. 
  • Iedereen in Zwolle moet kunnen meedoen. Barrières daarvoor moeten geslecht worden. 

Wat betekent D66 voor jou?

Ik ben ooit lid geworden door toedoen van Jan Terlouw. Dat was ook in de tijd dat de partij van mening was dat D66 het redelijk alternatief was. Dat is een uitdrukking die nooit meer uit mijn herinnering is geweest. Nu echter, leven wij in een heel andere tijd. Het gaat nu om de durf om te besturen, de durf om compromissen te sluiten, de durf om te kijken of we naar acceptabele oplossingen kunnen groeien. Het gaat niet om het wentelen in het eigen gelijk. Integendeel. Want als alle politieke partijen dat doet dan betekent dat in feite stilstand. Er zal samengewerkt moeten worden. Die grondhouding is bij D66 ingebakken. 

Los van deze grondhouding acht ik de progressieve insteek, de grote aandacht voor onderwijs, klimaat en milieu, voor wonen, werk en inkomen de rechtsstaat en digitalisering van groot belang voor een goede doorontwikkeling van ons land en onze stad.